Páginas

14 de febrero de 2008

Torneo de Barcelona. Histórico

 • 2012: In Seong Hwang
 • 2011: Csaba Mero
 • 2010: Qing Du
 • 2009: Chimin Oh
 • 2008: Seokbin Cho
 • 2007: Francesc Fernàndez
 • 2006: In Seong Hwang
 • 2005: Jean-Philippe Leduc
 • 2004: Yasuhiro Nakano
 • 2003: Taiki Setoo
 • 2002: Kim Byung Min
 • 2001: Wataru Miyakawa
 • 2000: Wataru Miyakawa
 • 1999: Kong Xian Ming
 • 1998: Kong Xian Ming
 • 1997: Shigeru Murakami
 • 1996: Zhang Shutai
 • 1995: Masaru Mikami
 • 1994: Tsutomu Watanabe
 • 1993: Masaru Mikami
 • 1992: Masahiro Tanabe
 • 1991: Maeno
 • 1990: Masahiro Tanabe
 • 1989: César Sánchez
 • 1988: ???
 • 1987: Francesc Fernàndez
 • 1986: Carles Castañeda
 • 1985: Masaru Mikami
 • 1984: ???
 • 1983: Carles Triana / Jaume Planas

No hay comentarios: